PHP

Betik ve programlama dilidir.

PHP; Bloglardan forumlara, portal sistemlerinden veri tabanlarına, yapay sinir ağlarından matematiksel sistemlere sınıflardan fonksiyonlara kadar her türlü işlevde kullanılabilir ve sürekli geliştirilebilir.

PHP; özellikle web için tasarlanmış, sunucu taraflı çalışan bir script dilidir. Sunucu taraflı çalışıyor olması, bütün kodların sunucuda yorumlandığı ve ziyaretçiye HTML olarak çıktı ürettiği anlamına gelir. Ziyaretçi yazılan PHP kodlarının hiçbirini görmez yalnızca HTML çıktı alabilir.

PHP kodları <?php ve ?> imleri arasında yazılır ve her php ifadesi; ile biter.

Örnek 1. <?php echo "Merhaba Dünya"; ?>

Örnek 1, sunucuda yorumlanır ve ekrana HTML kodları ile yalnızca Merhaba Dünya çıktısı üretir. Sunucu kendisine gelen dosyada <?php imini gördüğünde yorumlamaya başlar ve ?> imini gördüğünde yorumlamayı bırakır ve ekrana çıktı üretir.